Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Vierja Profilbild Vierja - 5 timmar sedan

Jadå, matchen var super.

Vierja Profilbild Vierja - 5 timmar sedan

Bitterljuvt att spela lika mot en fotbolls nation som Spanien efter att man ledde så länge.

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Kul match

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Bra resultat ändå, men det var närma

Vierja Profilbild Vierja - 5 timmar sedan

1 - 1 Rumänien - Norge, så det är bra än

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Så närma!

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

1-1 helvete

PsychoWard Profilbild PsychoWard - 6 timmar sedan

zoegas skrev: "Greta kommer med en domedag som är vetenskapligt bevisad. "det är Satans lögner!

zoegas Profilbild zoegas - 6 timmar sedan

10 minuter kvar

Vierja Profilbild Vierja - 6 timmar sedan

Men Quasion var nästan osynlig, så kanske.

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Missnöjd med hjälpen du får?
05.01.2015

Uppdaterad: 23 oktober 2017

missnöje

Missnöje med psykiatrin, annan vård och omsorg uppstår ibland. 

  • Bäst är att diskutera med den läkare, sjuksköterska eller vårdare, som berörs för att få en lösning på problemet.  Du kan ha missuppfattat eller misstolkat vad som sagts. Det kan också gällt någon annan. När man är riktigt dålig kan man tro att allt handlar om en själv (även TV, musik och radio). 

  • Hjälper inte det vänd dig till klinikchefen. 

  • Om inte heller det hjälper, kontakta Landstingets patientnämnd, patientombud eller patientombudsman (olika namn i olika landsting). De kan hjälpa dig vidare på olika sätt. 

    Adress eller e-postadress till patientnämnd/patientombud finns hos Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo).

     

  • Till Ivo anmäler du vid vårdskada eller risk för vårdskada. Dåligt bemötande skall inte anmälas till Ivo utan till Patientnämnden.

Ekonomisk ersättning kan fås vid vårdskada via Patientförsäkringen och vid skador av läkemedel via Läkemedelsförsäkringen

Den kommunala psykiatrin är dubbelt så stor, som landstingets psykiatri och missnöje med den finns också. 

  • Hos cheferna eller hos din handläggare där, får du reda på var du kan lämna in ditt klagomål eller dina synpunkter, som de måste ta emot. 

  • Vid allvarliga brister i den kommunala verksamheten kan du anmäla till Ivo. 

Att anmäla vård eller omsorg till Ivo eller Patientnämnden är ovanligt vid schizofreni. Missnöje förekommer dock ibland och kan bero på många olika saker: får inte göra som man vill, otrevlig personal, personalen har stulit, hjälpen är onödig, felaktig tvångsvård, för lite vårdinsatser, blir inte inlagd, dålig hjälp mot kroppsliga sjukdomar, boendestödet kommer inte som utlovat, får inte önskad medicin eller att man anser sig frisk utan hjälpbehov. 

400 anmälningar om fel i psykiatrin görs till Ivo per år, men i 97 % av fallen anses inte psykiatrin ha gjort fel. 

Läs mer ...