Män får oftare Litium eller Lithionit

Vården i Sverige vid bipolär sjukdom uppvisar ojämlikheter kopplade till både socioekonomi och kön, visar forskning vid Göteborgs universitet.

Exempelvis får män oftare litium, den behandling som anses ha bäst stabiliserande effekt vid sjukdomen.

Läs mer hos forskning.se.

På grund av mycket stor efterfrågan finns det begränsad tillgång till haloperidol (Haldol) injektion 5 mg/ml 5x1 ml.

Det finns ett alternativt läkemedel på licens. Licenspreparatet kostar 190 kr för 5x1 ml ampuller.

Depotberedning för injektion Haldol depot, finns tillgängligt för beställning.

Haloperidol används vid till exempel psykoser, konfusionstillstånd hos äldre och illamående.

Läs mer hos Janusinfo.

Quetiapin med säkerhetskoden på kanten

Nu har systemet med unika säkerhetskoder, så kallad e-verifikation, på nya läkemedel funnits i ett år inom EU.

Läkemedelsverket och branschorganisationen e-VIS har följt upp resultatet för att stoppa förfalskningar.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

Regeringen har beslutat att mängden läkemedel som får lämnas ut på recept vid ett tillfälle högst får motsvara det beräknade behovet för 90 dagar.

Tidigare har patienten kunnat hämta ut läkemedel för ett år och betala själv för det som inte täcks av läkemedelsförmånen.

Begränsningen gäller från och med den 1 april 2020.

Läs mer hos Janusinfo.

Ett apoteksombud lämnade ut fel dosrulle vilket ledde till medvetslöshet och fyra dygns sjukhusvård för kunden.

Det var läkemedel mot epilepsi, schizofreni, värk respektive högt blodtryck samt ett antikolinergikum som personen av misstag fick.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

zoplikon (Imovane) var oftast inblandad

Färre dog av förgiftningar till följd av läkemedel eller narkotika under 2018 än 2017.

Det beror bland annat på en minskning av dödsfall orsakade av fentanyl, visar statistik från Socialstyrelsen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Professor Kari Tiihonen

Forskare har undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni.

Dödligheten var högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling.

Läs mer hos forskning.se.

Begränsad effekt och risk för biverkningar gör att sömnmedel som zopiklon (Imovane) och propiomazin (Propavan) utgår från psykiatriavsnittet i Kloka listan för Stockholm

Kognitiv beteendeterapi ska testas före läkemedel.

Läs mer hos Janusinfo.

Taket i högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes den 1 januari till 2350 kr med 50 kr.

Orsaken är regeringen höjt prisbasbeloppet för 2020.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Hannes Qvarfordt

En finsk registerstudie av långtidsmedicinering med neuroleptika, utförd vid Karolinska institutet, citeras nu flitigt i medicinska tidskrifter (och även av föreningen Mind!).

Den påstås visa att sådan medicinering inte bara är säker, utan dessutom ökar den genomsnittliga livslängden för patienter med diagnosen schizofreni.

Det finns bara ett litet problem med studien, och det är att den inte alls visar det.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Personer med schizofreni, som får akuta försämringar förbättras ej ytterligare av antipsykotikadoser högre än 95 % av effektiva dosen enligt en ny metaanalys.

Doseringen vid akut psykos är ej lika undersökt, som den normala dagliga dosen.

De gjorde dos-effektkurvor för 20 nyare antipsykotika samt Haldol.

Läkemedel   95 % av den effektiva dosen ekvivalent med 1 mg Risperidon 
 Abilify  11,5 mg/dag  1,8 mg
 Haldol  6,3 mg/dag  1 mg
 Olanzapin  15,2 mg/dag  2,4 mg
 Quetiapin  482 mg/dag  77 mg
 Risperidon  6,3 mg/dag  1 mg
 Ziprasidon 186 mg/dag  30 mg

Resultaten ger vägledning för den genomsnittlige patienten, men ej för alla.

Läs mer i Healio.

Underkategorier