Långtidsbehandling med Zyprexa sänker signifikant risken för våld hos personer med schizofreni jämfört med Risperdal enligt en ny undersökning på drygt 100 personer, som fått kritik för sin uppläggning.

Denna naturalistiska tre års studie visade också att en förbättring i att ta medicinen var en viktig orsak till att våldsrisken var lägre för Zyprexa.

Läs mer på Yahoo Finance.

En annan studie på dubbelt så många personer kom fram till att nya antipsykotika minskade våldrisken med 70 % jämfört med gamla antipsykotika.

Lägg till kommentar