Ett antipsykotiskt läkemedel LY2140023 med helt nytt angreppsätt har utvärderats i en fas II-studie. Substansen har visat effekt mot flera olika symtom som kännetecknar schizofreni.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Läs denna artikel!!! Det verkar hoppfullt med antipsykotika med helt ny verkningsmekanism. Kanske kan alla de som idag får otillräcklig eller ingen effekt snart få bättre effekt. Det kanske också går att kombinera med dagens antipsykotika för bättre effekt.

Lägg till kommentar