Schizofreniläkemedlet Abilify har godkänts av EU-kommissionen för behandling av patienter med bipolär sjukdom, typ 1.

Men Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri vid Lunds universitetssjukhus, efterfrågar mer grundforskning innan nya läkemedel sätts in.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Lägg till kommentar