Användningsområdet för Risperdal har utökats till att det kan kombineras med valproat (Absenor, Ergenyl) vid manier hos bipolärsjukdom.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida

Lägg till kommentar