Klozapins (Leponex) effekt att minska risken för självmord vid schizofreni förefaller relaterad till dess förmåga att reducera impulsivitet och aggression tyder en ny studie på.

I en öppen studie fick 44 patienter med schizofreni under 6 månader endera Leponex eller det klassiska medlet Haldol Depot.

Olika psykologiska tester på självmordsbenägenhet, aggressivetet och impulsivitet utfördes.

Reduktionen i sucidalitet korrelerade endast signifikant med impulsivitet och aggression för Leponex.

Leponex ökar aktiviteten i främre hjärnbarken, vilket kan förklara reduktionen i impulsivitet och aggression samt därmed också benägenhet för självmord.

Kommentar:

I sammanfattningen hävdas att Leponex på långsikt minskar risken för självmord med 80 %, vilket jag tvivlar på. 30 % har den amerikanska FDA sagt. Leponex kanske inte bara reducerar risken för suicid utan kanske också våldsrisken mot andra personer eftersom aggressiviteten minskas? Detta är en öppen studie, vilket minskar bevisvärdet.

Källa:

Baruch Spivak, Evgeny Shabash, Brian Sheitman, Abraham Weizman och Roberto Mester
The Effects of Clozapine Versus Haloperidol on Measures of Impulsive Aggression and Suicidality in Chronic Schizophrenia Patients: An Open, Nonrandomized, 6-Month Study.
J Clin Psychiatry 2003; 64: 755-760

 

Du har inte rätt att posta kommentarer