Schizofreniläkemedlet och depåinjektionen Xeplion har fått godkänt att ingå i läkemedels­förmånen enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV skriver i sin bedömning att Xeplion medför totalt sett en lägre kostnad för vårdbesök i samband med injektion och minskar även läkemedelskostnaden per år, jämfört med liknande behandling.

Xeplion är följaktligen en kostnadseffektiv behandling vid schizofreni.

Läs mer hos mynewsdesk.