Nyare s.k atypiska antipsykotika används ibland mot tillstånd, som inte är godkända av myndigheterna (off-label) och nu har en granskning visat att effekten kan vara tveksam ofta.

Atypiska antipsykotika är godkända av myndigheterna för användning vid schizofreni och bipolär. Forskarna har gått igenom kliniska undersökningar på atypiska antipsykotika vid andra tillstånd.

De fann att atypiska antipsykotika hade ingen effekt vid ätstörningar eller missbruk av alkohol och droger samt det var inte klart om de hjälpte vid personlighetsstörningar eller PTSD.

En liten med tydlig nytta upptäcktes vid demens med psykotiska symptom.

Vid OCD fungerade Risperdal bättre än placebo.

Läs mer hos Reuters.