pills

En undersökning har gjorts om nyare antipsykotika eller atypiska antipsykotika ger mindre risk för återfall i psykos än den gamla typen av antipsykotika typ Haldol.

Resultatet var att nyare antipsykotika gav något mindre risk för återfall i psykos samt att terapimisslyckanden samt sjukhusinläggningar också var färre.

Läs mer hos DailyRx.

Kommentarer   
inga
#1 inga 2011-12-05 19:08
Återfallsprevention handlar väl också om att kunna upptäcka tidiga sjukdomstecken. Det är inte alltid som den berörde inser att han/hon håller på att återinsjukna. Anhöriga är ofta de som ser tidiga tecken men blir inte lyssnade på av psykiatrin. Istället "halshugger man budbäraren" och det innebär att personen med psykos får vänta på vård tills kriterier för LPT är uppfyllda. Varför arbetar inte psykiatrin för att uppnå en samarbetsallians som också inbegriper anhöriga? Anhöriga är människor som bryr oss.
Citera
Lägg till kommentar