Abilify

En retrospektiv observationsstudie på patienter med schizofreni pekar på att fortsatt arbetsförmåga är 92 % vanligare bland patienter som behandlats med Abilify® (aripiprazol) (p<0,0001) jämfört med patienter som fått en annan antipsykotisk behandling.

Arbetsförmågan minskade dessutom med 0,6 % för varje dag som patienten vårdades inom sluten psykiatrisk vård (p<0,01).

Resultaten tyder också på att psykoterapi ökar chanserna att behålla arbetsförmågan med 22 %.

Läs mer hos mynewsdesk.

Kommentarer   
Isa-Alise
#2 Isa-Alise 2012-03-30 20:08
Studien gjordes på personer som redan arbetade. de som fick Abilify efter psykosen återvände i högre utsträckning till arbete än de som fick annan neuroleptika. Man kan bli betydligt tröttare av vissa andra neuroleptika och då kanske man inte orkar återgå i arbete lika snabbt. Vissa som ingick i studien hade bara haft Abilify i fyra veckor. Man behöver nog göra en längre studie där man följer personer över lång tid för att få säkrare resultat.
Citera
Geta
#1 Geta 2012-03-30 18:55
Kan det inte vara så att man har gett den dyra Abilifyn till patienter som redan jobbar? Kan man inte ha större vilja att kosta på sådana patienter?
Citera
Lägg till kommentar