Abilify

En retrospektiv observationsstudie på patienter med schizofreni pekar på att fortsatt arbetsförmåga är 92 % vanligare bland patienter som behandlats med Abilify® (aripiprazol) (p<0,0001) jämfört med patienter som fått en annan antipsykotisk behandling.

Arbetsförmågan minskade dessutom med 0,6 % för varje dag som patienten vårdades inom sluten psykiatrisk vård (p<0,01).

Resultaten tyder också på att psykoterapi ökar chanserna att behålla arbetsförmågan med 22 %.

Läs mer hos mynewsdesk.