mediciner

Länge har sagts att antipsykotika skall trappas ut långsamt och att man inte skall avbryta medicineringen tvärt för att inte en psykos snabbt skall flamma upp.

Det beror på att antipsykotikabehandling gör dopaminreceptorerna överkänsliga.

Nu har detta studerats kliniskt och man fann ingen skillnad i återfall i psykos om man avbröt medicineringen tvärt eller om man trappade ner långsamt.

Det verkar som om det inte är så olämpligt att avbryta medicineringen tvärt som man sagt tidigare.

Från Schizophreniaforum.org.