Tidigare har kommit rapporter om att antipsykotika kan göra att hjärnvolymen minskar eller krymper.

Nu har en undersökning granskat personer med schizofreni som inte fått antipsykotika och resultatet tyder på att hjärnvolymen minskar där också och att minskningen som setts tidigare skulle inte vara orsakad av antipsykotikan utan av själva sjukdomsförloppet

Från Schizophreniaforum.org.