Antipsykotisk medicinering skyddar mot återfall i psykos vid schizofreni.

Så kan man sammanfatta en metaanalys som presenteras i Lancet. Författarna har gått igenom register och databaser såsom Cochrane schizophrenia groups specialized register, PubMed och Embase.

Utifrån dessa har man sammanställt 65 studier som totalt omfattar 6 493 schizofrenipatienter.

Patienternas medelålder var 40,8 år, och samtliga studier är placebokontrollerade.  

Läs mer i Läkartidningen.

Denna nyhet har tidigare funnits i Dagens Medicin, men denna artikel är utförligare.