Det amerikanska universitetet UCLA erbjuder gratis föreläsningar på Internet i psykiatri bl.a denna:

"Suicidal Behavior in Patients with Schizophrenia and Schizoaffective Disorder"
Vinod Kumar, M.D.
Executive Director, Neuroscience Clinical Development and Medical Affairs
Novartis Pharmaceuticals
Clinical Professor of Psychiatry
University of Illinois, Chicago
Föreläsningen kan ses visa RealPlayer eller Windows MediaPlayer här. Vid schizofreni är risken för självmord 10 % och risken är störst de 10 första åren efter insjuknandet. Föreläsningen handlar om studier på Leponex eller Clozaril, som namnet är i USA, och självmord vid schizofreni och schizoaffektivitet. De, som får Leponex registreras och följs, därför vet man självmorden är 80 % färre bland dessa. En klinisk studie visade dock bara en 30 % minskning i självmordsförsök och sjukhusinläggning, men det var på högrisk individer och i jämförelse med Zyprexa.

Deras äldre föreläsningar på Internet i psykiatri finns listade här.

Lägg till kommentar