Solian

Solian är ett licenspreparat, som 30 personer får i Sverige

Bara Solian (amisulprid) hade bättre effekt än placebo mot negativa symptom vid schizofreni enligt en metaanalys av de kliniska studier som finns.

Ett problem med negativa symptom är effekten kan bestå av effekt mot depression, som liknar negativa symptom, men som inte är det.

I denna studie försökte man mäta effekten på äkta negativa symptom och ej depression eller andra symptom.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs mer i Abstract.