Janusinfo

Vid beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) hos patienter med demenssjukdom bör kroppsliga orsaker uteslutas.

Antipsykotiska läkemedel bör undvikas och icke-farmakologiska metoder användas i första hand.

Läs mer hos Janusinfo.