En studie på 127 personer med allvarlig psykisk sjukdom visade att äldre, arbete, hög allmän funktionsförmåga, socialt stöd och gamla antipsykotika gjorde att man bättre tog medicinen.

Kvinnor var sämre på att medicinera.

Högre utbildning förbättrade inte medicineringen.

Försämrad medicinering sågs hos 54 % och främsta orsaken som angavs var glömska.

Eftersom självrapportering användes underskattades nog medicineringsproblemen och särskilt på längre sikt.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs hela artikeln hos BMC Psychiatry.