I USA gjordes en studie på hur följsamheten mot medicineringen var hos 7800 personer med schizofreni genom att räkna på uttagen medicin.

De som var sämst på att ta sin medicin hade mer än dubbelt så många besök på akuten.

Skador och förgiftningar, svårbegripliga symptom och tillstånd samt muskel och bindvävsproblem var vanligaste orsakerna.

Det är alltså inte psykakuten som besöks utan vanliga akuten när medicineringen brister.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.