En dansk registerstudie på 10 500 personer med schizofreni, som fick depåinjektioner kom fram till:

- Återfallen minskade 40 % efter 6 månader och sedan efter 1 och 2 år med 35 %.

- Inläggningarna minskade ungefär som ovan.

- Inläggningsdagarna minskade med 85 %.

- Ju äldre vid diagnos desto mindre risk för återfall.

Studien stödjer att det kan vara klokt att tidigare ge depåinjektioner än vad som görs idag.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

30 % får depåinjektioner i Sverige och dödligheten minskar med 30 %.