Personer med schizofreni, som tar 3 eller fler psykofarmaka har en ökad risk för diabetes typ 2 enligt en ny grekisk studie.

Av 1653 personer med schizofreni från 2 sjukhus hade 37 % diabetes typ 2 och de med 3 eller fler klasser av psykofarmaka hade 1,8 gånger större risk för diabetes typ 2 än de med bara ett gammalt antipsykotikum.

Användning av nyare eller atypiska antipsykotika eller av 2 olika sorters psykofarmaka gav ingen ökning av typ 2 diabetes jämfört med bara ett gammalt antipsykotikum.

Ytterligare studier krävs för att visa om olika klasser av antipsykotika eller maximerad behandling med ett antipsykotikum kan minska diabetesrisken.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.