Psykiater Stanley Caroff

Sänkning av antipsykotikadosen med så lite som 10 eller 30 % kan leda till ökade inläggningar för personer med schizofreni enligt en amerikansk retrospektiv studie under 6 år.

Efter en dossänkning på 10 % ökade alla typer av inläggningar med 17 % medan för schizofreniorsaker ökade inläggningar med 27 %.

För 30 % dossänkning  ökade alla typer av inläggningar med 23 % och besök på akuten med 31 %.

Läs mer hos MD.