Idag får alltså 16 % inom 10 år antipsykotikafri vård

En 10 års uppföljning av mer än 100 personer efter första psykosen visade att inte få återfall i psykos gav största chansen till att avbryta antipsykotikabehandlingen.

Att ha avbrutit antipsykotikan var att vara utan antipsykotika minst 2 år och vara fri viktiga psykossymptom.

16 % kunde avbryta antipsykotikabehandlingen och bestod av fler män samt hade kortare tid av obehandlad psykos.

Läs mer hos Healio.