Från årsskiftet måste apotekslokaler utformas så att kundsamtal kan ske utan att andra hör vad som sägs.

Det måste också finnas möjlighet att få rådgivning om egenvård på en plats som är skyddad på detta sätt.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.