Det kan vara svårt att ta sin medicin oavsett sjukdom och det tillhör den mänskliga naturen att inte göra det ibland.

Därför skall de som inte tar medicinen inte kritiseras utan istället få lösningar på sitt problem.

Depåinjektioner är ett bra sätt att minska medicinavbrott.

Problemet med medicinavbrott är inte bara psykosrisken utan också att psykiatern fattar felaktiga beslut - byte antipsykotika i tron att effekt saknas.

Det är svårt för psykiatern att avgöra om medicinen tagits och blodprov som mäter antipsykotikan är inte säkert heller.

Hoppet är depåinjektioner samt teknik, som avgör om tabletterna tagits.

Läs mer hos MD.