Kommande antipsykotikat lumateperon har förutom d-2-receptorblockad annan effekt som kan förstärka effekten och också minska biverkningarna.

Dessutom kanske den kan ha effekt vid behandlingsresistens och bli ett alternativ till Clozapine.

Xanomelin kan bli den första icke-dopaminblockerande antipsykotikat.

Verkar via muskarin partiell agonist for M1 och M4 receptorer, men för att minska biverkningar används tillägg av trospium.

Men andra antipsykotika finns under utveckling, som via glutamat, spåraminreceptorhämmare och fosfodiesteras.

Pimavanserin är godkänd i USA mot psykoser vid Parkinsons och verkar via blockering av 5-HT2A receptorer, men anses ej kunna användas mot schizofreni.

För nyinsjuknade bör koordinerad specialiserad behandling ges och resultaten verkar lovande.

Dagens psykvård har för stort fokus på akutbehandling och för lite för prevention och sjukdomshantering.

Läs mer hos MD.