Det förskrivna pregabalin-preparatet blir det som expedieras, vilket kan bli onödigt dyrt för patienten.

Patentet på Lyrica, som innehåller pregabalin, har gått ut och det har kommit flera billigare generika.

Läs mer hos janusinfo.se.