Begränsad effekt och risk för biverkningar gör att sömnmedel som zopiklon (Imovane) och propiomazin (Propavan) utgår från psykiatriavsnittet i Kloka listan för Stockholm

Kognitiv beteendeterapi ska testas före läkemedel.

Läs mer hos Janusinfo.