ungdomar

2 % av schizofrenin drabbar barn. Vid 20-25 år kommer schizofrenin oftast

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd.

Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Per Eliasson

Elias Eriksson, professor i farmakologi har tidigare visat att 90 % med SSRI får effekt mot nedstämdhet

Vi tror att många läkare ger antidepressiva preparat i doser som är i lägsta laget.

De vill medicinera försiktigt ”för säkerhets skull”. Men våra resultat visar att patienter har en klart sämre effekt av låga doser, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi.

Patienter på citalopram hade större förbättringar när behandlades med 40 mg. Ändå vet vi att många svenska läkare förskriver 10 eller 20 mg av preparatet.

Läs mer i Dagens Medicin.

Läkemedelsverket

Kanske dags för namnbyte - Läkemedelsvärk?

Det är viktigt att staten kontrollerar läkemedel och ger väg­ledning till sjukvården med en hög grad av integritet.

Vår granskning visar att regering och myndigheter kan göra mer för att hantera läke­medels­industrins inflytande, skriver Riksrevisionen.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Missriktad kritik mot Läkemedelsverket

Den samlade bilden av Läkemedelsverkets verksamhet i Riksrevisionens rapport är missvisande.

Rapporten bygger på en granskning som påbörjades hösten 2013 och återger inte dagens verksamhet på ett balanserat och sakligt sätt.

Viktiga slutsatser och rekommendationer i rapporten vilar på bristfällig saklig grund, skriver företrädare för Läkemedelsverket i en replik.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Imodium

FDA varnar för allvarliga hjärtproblem i samband med höga doser av antidiarréläkemedlet Imodium, som innehåller loperamid.

I Sverige ser man över inrapporterade fall.      

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Höga doser Imodium kan förlänga hjärrtats QTc-tid.

Läs hos FDA.

Serdolect och Zeldox/Ziprasidon kan förlänga QTc-tiden, så att EKG-kontroller krävs. Kombinationer av nyare antipsykotika kan förlänga QTc-tiden också. Kan vara klokt att undvika Imodium till dessa tills mer information kommer.

Zyban

Rökning kan orsaka 25-50 % av överdödligheten vid schizofreni

En studie av 17 kliniska studier på effekten och biverkningar av Champix och Zyban mot rökning vid allvarlig psykisk sjukdom visade att båda två gav effekt och hade biverkningar, som gick att tolerera.

Båda var likvärdiga och hade bättre effekt mot rökning än placebo.

Inte heller avbröt fler behandlingen med dessa två preparat. De flesta studier var på personer med schizofreni och schizoaffektiv.

Resultatet tyder på att de med schizofreni och schizoaffektiv bör mer använda Champix eller Zyban, när de försöker sluta röka. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Ann-Sofi Hoij

Ann-Sofie Höij

Varför tvingas barn ta lugnande medicin? Ibland till och med när de fortfarande använder blöja.

Det ger skador – även på hjärnan. 

1953 fick jag Haldol, då var jag fem och ett halvt år gammal.

Anledningen var att jag inte sov på nätterna, jag var helt enkelt rädd.

Jag hade blivit utsatt för en våldtäkt och var därför så trasig i underlivet att jag kissade på mig.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läkemedelskollen

E-legitimation krävs för tjänsten, som Bank-ID eller Mobilt Bank-ID 

Via en ny webbtjänst, Läkemedelskollen, underlättar E-hälsomyndigheten nu för läkemedelsanvändare att se sina recept.

Här kan man snabbt se vilka läkemedel som hämtats ut och vad som finns kvar på recepten.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

Läkemedelskollens hemsida.      

Sanne Wärjerstam, sjuksköterska.

Sanne Wärjerstam, sjuksköterska, som jobbar med rökavvänjning, på röken s.a.s.

Problemet som jag ständigt möter, i min dagliga verksamhet med rökavvänjning, är jag helt maktlös inför, skriver sjuksköterskan Sanne Wärjerstam.

Nikotinmedel, det dokumenterat effektiva verktyget för rök­avvänjning, kan inte användas då det inte ingår i läkemedels­förmånen! 

Läs mer i Dagens Medicin.

Läs Viskas Att sluta röka.

Läs Viskas Hur jag slutade röka.

Idag finns konkurrenter till Apoteket AB. Snart kan ApoDosen inte kosta mer än vanliga läkemedel

Apodos river återkraven till de drygt 14 000 doskunder som krävts på totalt två miljoner kronor efter en fakturamiss.

Läs mer hos Dagens Apotek.

Drygt 14 000 doskunder har under tio månader fakturerats två miljoner kronor för lite för sina läkemedel (143 kr per person).

Nu kräver Apodos (Apoteket AB) in pengarna via återkrav.

I snitt handlar det om cirka tio kronor per månad, det vill säga att varje kund har betalat omkring 100 kronor för lite för sina dosläkemedel under den här perioden. 

– Det finns ett tiotal fall där summan överstiger 2 000 kronor. Den högsta summan är 4 400 kronor, säger Freja Annamatz.

Läs mer hos Dagens Apotek.

Temesta

Temesta (lorazepam) ges ofta vid behov och kan skapa bråk om man nekas den

Vid behovs medicinering ges ofta i samband med inläggningar och särskilt i början av inläggningen.

Det är den vanligaste behandlingen då. Vanligast är Temesta (bensodiazepin), Haldol eller Olanzapin eller sömnmedel, som Zoplikon.

En studie av de kliniska studier, som finns där vid behovs medicinering, som tillägg jämförts med enbart vanlig medicinering visade att goda bevis saknades för effekt och att få studier görs på denna medicinering.

Eftersom denna typ av medicinering är obevisad är det viktigt att patienten får vara delaktig i beslutet.

Nackdelen med att ge bensodiazepiner är risk för missbruk och beteendeförändringar, samt när de nekas mer benso av personalen kan leda till bråk med tvångsåtgärder, som bältning. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Zyban

Zyban används också mot depression, men heter då Voxra

Det finns ingen ökad risk för att rökare med psykisk sjukdom skulle drabbas av nya besvär om de använder Champix eller Zyban för rökavvänjning, enligt en randomiserad studie i Lancet.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Läs Abstract hos Lancet.

Champix ger både nikotinblockad och nikotinstimulans, medan Zyban verkar på annat sätt och kan kombineras med nikotintuggummi mm.

Underkategorier