schizofreni

En marknadsundersökning bland psykiatrer i USA visade att läkemedelsföretaget Roche kommande läkemedel mot negativa symptom bitopertin kan komma att ges till 17 % av de med schizofreni.

Förutom bitopertin finns andra kommande läkemedel mot negativa symptom, som Eli Lilly's pomaglumetad methionil, Targacept's TC-5619, Envivo Pharmaceuticals/Bayer's EVP-6124 and Shire's Vyvanse.

Ungefär hälften av de med schizofreni har moderata till svåra negativa symptom.

Läs mer på MarketWatch.

Cannabidiol

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, minskade signifikant psykotiska symptom vid schizofreni enligt en ny klinisk studie.

En fyra veckors randomiserad klinisk studie skedde där cannabidiol jämfördes med antipsykotikat amisulprid (Solian) vid schizofreni.

Båda preparaten gav signifikant förbättring, men cannabidiol hade lindrigare biverkningar.

Cannabidiol verkar utöva sin antipsykotiska effekt på ett helt nytt sätt och via ett ämne i hjärnan som heter anandamid.

Läs mer här.

Originalartikeln kan läsas hos Translational Psychiatry.

minocyklin 

Antibiotika som vanligen används mot tonåringars acne, minocyclin, kommer att testas som behandling mot psykos hos personer med schizofreni.

Denna studie kan öka kunskapen om orsakerna till psykisk sjukdom.

Forskningen har sitt ursprung i Japan där fallbeskrivningar finns av patienter med schizofreni och infektion som blivit dramatiskt förbättrade i psykossymtomen efter att ha fått antibiotika.

Forskningsstudier i Israel, Pakistan, och Brasilien har visat lyckade resultat.

Forskarna vid National Institute for Health Research i England som ska påbörja en större studie, tror att schizofreni och andra psykiska sjukdomar kan bero på inflammation i hjärnan.

Läs mer här

Latuda

Latuda har nu fått godkänt av den amerikanska myndigheten FDA att användas i högre dos än tidigare 120 och 160 mg per dag.

Tidigare var 80 mg per dag godkänd maximaldos. Latuda är ännu inte godkänd i EU.

Läs mer i Marketwatch.

cariprazin

Nyligen kom besked att det nya antipsykotikat cariprazin hade i en Fas III prövning effekt mot bipolär mani.

Nu har två Fas III prövningar kommit för cariprazin mot schizofreni med lovande resultat.

Läs mer hos FierceBiotech.

Presynaptisk

En meta-analys av dopamin-avbildningsstudier för schizofreni rapporterar förhöjd presynaptisk dopaminfunktion.

I kontrast fanns ingen förändring i dopamintransportöraktivitet och en liten antipsykotika beroende ökning i dopamin 2/3 (D2/3) receptorer.

Studien föreslår att framtida antipsykotika bör verka på presynaptisk reglering av dopaminsyntes snarare än att blockera D2 receptorer som dagens antipsykotika gör.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

schizofreni

En studie från Karolinska Institutet visar att en dopaminstabiliserare ACR16 eller pridopidin kan verka också via en tidigare okänd mekanism.

Forskarna har funnit att vid låga koncentrationer binds ACR16 till sigma-1 receptorn i hjärnan, som är viktig för nervcellens funktion och överlevnad.

Denna nya kunskap kan användas för att utveckla framtida behandlingar för schizofreni, ofrivillig Parkinsontremor och neurodegenerativa sjukdomar.

Läs mer i MedicalXpress.

minocyclin

Ett israeliskt företag håller på att kliniskt testa ett kombinationspreparat mellan ett antipsykotikum och antibiotikat minocyklin som kallas SAM-101.

I en fas II studie på 70 patienter med schizofreni gav preparatet förbättrade positiva symptom men också kognitionen förbättrades och negativa symptom minimerades. Viktökningen minskades också.

Minocyklin verkar ha en neuroprotektiv effekt och en hjärnreparerande effekt.

Läs mer hos SacramentoBee.

Gedeon Richter

 

 

 

 

Det nya antipsykotiska preparatet cariprazin har rapporterats ge signifikant effekt i en fas III prövning mot bipolär mani.

Cariprazin håller också på att utprovas mot schizofreni , bipolärdepression och som tilläggsbehandling vid depression. Cariprazin har tagits fram av ett ungerskt läkemedelsföretag och är en D2- och D3-dopaminpartiellagonist.

Läs mer hos GEN.

oxytocin

Hormonet oxytocin påverkar hjärnan och socialt beteende. Sociala svårigheter förekommer vid schizofreni och man kan ha svårt att uppfatta känsloläget hos folk i omgivningen.

30 personer med schizofreni fick bedöma känsloläget på hos foton och man fann att oxytocin gav en dramatiskt förbättring och mycket färre felbedömningar.

Effekten kom efter 3 veckors oxytocin användning. En kontrollgrupp bestående av normalpersoner fanns.

Läs mer hos GoodTherapy.org.

Champix

Rökavvänjningsläkemedlet Champix, som innehåller det nikotinliknande ämnet vareniklin, har i en klinisk utprovning visats ge effekt mot vissa kognitiva symptom vid schizofreni.

Det krävs dock ytterligare studier för att visa vilken betydelse dessa förbättringar har i praktiken.

Läs mer i Neuropsychopharmacology.

Det finns ytterligare en till studie på Champix med liknande resultat.

Underkategorier