Karin Dahlberg

Men enligt Psykosregistret får bara 1 % allvarliga biverkningar av antipsykotika idag 

Förskrivningen av psykofarmaka fortsätter att öka och medicinvårdsavdelningar fylls av patienter med läkemedelsbiverkningar.

Även om medicinering kan ha bra effekt så är det inte rätt för alla.

Med ett smalt evidensbegrepp riskerar vi att missa andra bra behandlingar och att stora patientgrupper inte får adekvat hjälp, skriver bland andra Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.

Läs mer hos GP. Tack Geta för tipset!

tummen upp

Minst positiva var patienterna med delaktigheten i vård

Fler än 70 % tyckte att de fick tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar och fler än åtta av tio tyckte att vårdpersonalen förklarade behandlingen så att de förstod.

Minst positiva var patienterna med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård.

Läs mer i Janusinfo.

Cipramil hette Citalopram innan patentet gick ut. Ett danskt preparat och storsäljare

Antipsykotika har viss effekt mot negativa symptom vid schizofreni.

SSRI-antidepressiva har använts, som tillägg till antipsykotika för att minska negativa symptom, men resultaten har inte varit entydiga om att effekt finns.

I ACTIONS studien har antidepressivat Citalopram testats mot placebo på personer med schizofreni med negativa symptom utan depression.

Studien fann ej någon effekt mot negativa symptom, livskvalité eller andra symptom i ett år.

Forskarna säger att andra antidepressiva, som inte är SSRI kan kanske ha effekt. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Viska:s Negativa symptom.

Ritalin

Ritalin och Concerta används nog oftast vid ADHD, men ger lite dopamineffekt

ADHD är vanligare än schizofreni och kan förekomma samtidigt med schizofreni.

Symptomen kan delvis överlappa, vilket kan försvåra diagnos.

Metylfenidat och amfetaminer används normalt vid ADHD, men riskerar utlösa psykos eftersom effekten av antipsykotika motverkas av dem.

Inga riktlinjer för behandling av ADHD vid schizofreni finns, men läkemedel, som Strattera och Voxra kan användas också.

Gamla undersökningar tyder på att 40 % fick försämrade psykossymptom av stimulerande ämnen, som amfetamin.

Data tyder på att stimulerande läkemedel kan kanske förstärka den antipsykotiska effekten genom att minska frisättningen av dopamin presynaptiskt. Det sker dock i låga doser.

Terapin av ADHD vid schizofreni går ut på att först behandla psykosen och sedan ge läkemedel mot ADHD. 

Läs mer hos MPR.

Åsa Moberg

Åsa Moberg,  författare. Störst vårdbehov har de som inte får effekt av antipsykotika med 3-10 gånger högre vårdkostnader

Alla landsting och kommuner borde kontakta anhöriga till långstidsplacerade patienter och kartlägga hur många miljoner som årligen läggs ut på att hålla fast människor i psykiatriska vårdbehov som orsakas, eller förvärras, av felaktig medicinering.

Läs mer i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Abilify

Snart kan finnas 2 Abilify-liknande preparat till (Rexulti och Vraylar)

Abilify (aripiprazol), där rekommendationen är att indikationen inte utökas till att inkludera behandling av schizofreni hos ungdomar som är 13 och 14 år.

Orsaken till avslaget var att för få personer (146) ingick i studien. 

Läs mer hos EMA (pdf).

Risperdal

Risperdal var det enda preparat, som gav marginellt ökad risk för fosterskador

En ny stor studie visade inte på någon koppling mellan antipsykotika under graviditeten och fosterskador.

Studien är på 9 300 kvinnor, som fått nyare antipsykotika, som Seroquel och Abilify samt 700 kvinnor, som fått gamla antipsykotika, som t.ex Haldol.

Att kvinnorna använt medicinen under de tre första månaderna kontrollerades via uttag från apoteken.

Bara ett preparat gav marginellt ökad risk för fosterskador och det var Risperdal, som skall studeras ytterligare.

De undersökte bara fosterskador, men ej andra negativa effekter som medicineringen kan ge. 

Läs mer i New York Times.

Läs Abstract i JAMA Psychiatry.

Mussie Msghina

Mussie Msghina, ordf i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Vilken plats har depotpreparaten mot psykos i terapin enligt dig? 

– De är viktiga för vissa patienter som behöver läkemedel men som kanske inte klarar att ta tabletter varje dag.

Det tar förstås längre tid att justera doserna på depotpreparaten, vilket kan vara ett problem.

Det finns inte heller något sätt att avbryta behandlingen snabbt om något obehagligt skulle inträffa, till exempel malignt neuroleptikasyndrom.

Läs mer hos Janusinfo.

drug abuse

Missbruk är 5 gånger vanligare än normalt vid schizofreni

Tolv procent av svenskar mellan 12 och 49 år har missbrukat receptbelagd medicin, visar en studie av läkemedelsmissbruk i Europa.

Framför allt behöver smärta och psykiska sjukdomar och problem behandlas med evidensbaserade (bevisade) metoder och med rätt behandling till rätt person, så att man undviker att snabbt hamna i förskrivning av alltför tunga läkemedel.

Läs mer i Läkartidningen.

Läs Viska:s Missbruk.

Quetiapin

Ny biverkan - dissorientering?

Eleverna Olle och Johan jagade orienteringskontroller vid Säters sjukhus men hittade något helt annat.

Polisen kom och hämtade fyndet.

"Det var väl inte direkt det man förväntade sig hitta i skogen", säger Olle.

Läs mer i Dala-Demokraten.

apotekare

Förr kallades apotekare för pillertrillare, eftersom de rullade piller runda. Innan tabletterna kom.

Apotekare har möjlighet att kraftigt öka sin roll i vården av personer med schizofreni anser ledande forskare.

Det är förändringar i Clozapine-behandling och att 30 % känner sig diskriminerade, när de söker kroppslig eller psykiatrisk vård.

Detta bidrar till sämre hälsa med 2,5 gånger högre dödlighet, dubbel risk för diabetes, dålig diet, mer rökning och mindre motion.

I Australien finns önskemål att apotekarna skall ingå i psykiatriteamet (antagligen för att en stor del av kostnaderna för psykiatrin är orsakade av antipsykotika t.ex medicinavbrott). 

Läs mer hos AJP.com.au.

Läs mer i J. Pharmacy Practice and Research och Editorial.

Underkategorier