schizofreni

Rigorös och intensiv datorbaserad träning av personer med schizofreni enligt principerna av neuronal plasticitet för att styra lägre-nivå perceptionell och uppmärksamhet hörsel- och verbal lärningsprocess är möjlig.

Tekniken verkar ge förbättringar i högre-nivå av kognitiva funktioner och möjligen också förbättrad livskvalité.

Läs mer Psychiatric News.