När en person med schizofreni hör inre röster så händer något i hjärnan som förhindrar individen från att höra riktiga röster enligt norska forskare.

En enkel app till mobilen håller på att testas och den kan hjälpa att skifta fokus så att verkliga röster hörs och de inre rösterna hämmas.

Läs mer i Science Daily.