Jeffrey Lieberman

En av världens ledande schizofreniforskare Jeffrey Lieberman diskuterar dagens och morgondagens behandling av schizofreni.

Läs mer i Psychiatryonline.