Specialanpassad kognitiv terapi förbättrade allmän funktion, motivation och positiva symptom hos lågfungerande personer med schizofreni och signifikanta kognitiva störningar enligt en ny studie.

Terapin syftade att stimulera intresse och motivation för att nå lätta och kortsiktiga mål, som att delta i en rolig aktivitet liksom långsiktigare mål, som eget boende eller arbete.

Alla mål syftade till att få dem bort från sitt tillbakadragna stadium.

En viktig del av terapin var att överkomma negativa attityder, som "att ta även en liten risk är dumt, eftersom ett misslyckande kommer säkert att bli en katastrof" och "att skaffa vänner är inte värt energin som det tar".

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

Du har inte rätt att posta kommentarer