Ny forskning tyder på att en speciell typ av datoriserad kognitivträning kan leda till neuronala och beteendemässiga förbättringar för personer med schizofreni.

En intensiv 16-veckors verklighetsbaserad approach resulterade i förbättrad socialfunktion i flera månader efter träningen.

Forskarna tror att framgången med programmet kan leda till nya metoder för att förbättra livskvalitén för personer med neuropsykiatrisk sjukdom.

Läs mer hos PsychCentral.