Det finns stora skillnader i prognos för olika personer som har schizofreni, och detta är relaterat till kognitiva funktioner som koncentationsförmåga, minne, och problemlösnings förmåga.

Tyvärr verkar personer med kognitiva funktionsnedsättningar ha sämre chans att tillgodogöra sig psykosociala behandlingar som social träning.

Därför har en studie gjorts för att se om kognitiv träning kan hjälpa personer med schizofreni och kognitiva funktionsnedsättningar att tillgodogöra sig andra behandlingar som social träning och på sikt få bättre resultat.

Än så länge deltar 68 personer i studien och de preliminära resultaten visar att kognitiv träning förbättrar resultatet av social träning.

Läs mer här