familj

I USA har utvecklats en kulturellt anpassad familjefokuserad behandling mot schizofreni (CIT-S).

Personens kulturella bakgrund inkorporeras i terapin, som syftar till att minska symptom samt öka välbefinnande också hos anhöriga.

Denna behandling var effektivare än vanlig familjeutbildning. Behandling skedde i 15 veckor med en timme per vecka.

Behandlingen är enkel att sköta för psykiatrin och utbildningsmaterial finns på engelska och spanska.

Läs mer hos MedicalXpress.