En studie har visat att transkraniell direkt elektrisk stimulering (tDCS) gav en förbättring av närminnet vid schizofreni. Den elektriska stimuleringen, anses säker och testas mot depression.

I studien riktades behandlingen mot dorsolaterala prefrontala kortex, som spelar en viktig roll för närminnet och som fungerar onormalt vid schizofreni.

De fick en aktiv behandling med negativ laddning och en inaktiv behandling med positiv laddning. Enbart den negativa laddningen gav effekt. Enbart den aktiva behandlingen gav förbättring av närminnet, som var förvånansvärt stark.

I studien ingick bara 11 personer, men en större studie är på gång med fler personer och fler behandlingar. Fördelen med metoden är inga allvarliga biverkningar.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-06-06 11:24
Medscape har en artikel om denna undersökning. En expert säger att det viktigaste att undersöka är hur länge effekten kvarstår.

Han säger att det finns redan medel, som ger tillfällig förbättring av kognition eller tankeförmåga, som koffein.

http://www.medscape.com/viewarticle/845979
Admin1
#1 Admin1 2015-05-29 17:59
Magnetsfältsbehandling har också givit lovande resultat på kognitionen. Det borde finnas möjlighet att testa båda dessa behandlingar, för att se om kognitionen blir ännu bättre av båda två.
Ibland ger kombinationsbehandling dubbel effekt och teoretiskt kan den bli bättre än dubbelt också. Det beror hur behandlingarna verkar. Om de verkar på lite olika sätt är det bäst.


http://www.viska.se/index.php/nyheter/15-ny-behandling/4437-magnetisk-stimulering-verkar-normalisera-naerminnet

Du har inte rätt att posta kommentarer