En studie har visat att transkraniell direkt elektrisk stimulering (tDCS) gav en förbättring av närminnet vid schizofreni. Den elektriska stimuleringen, anses säker och testas mot depression.

I studien riktades behandlingen mot dorsolaterala prefrontala kortex, som spelar en viktig roll för närminnet och som fungerar onormalt vid schizofreni.

De fick en aktiv behandling med negativ laddning och en inaktiv behandling med positiv laddning. Enbart den negativa laddningen gav effekt. Enbart den aktiva behandlingen gav förbättring av närminnet, som var förvånansvärt stark.

I studien ingick bara 11 personer, men en större studie är på gång med fler personer och fler behandlingar. Fördelen med metoden är inga allvarliga biverkningar.

Läs mer hos EurekAlert.