peer support

Peer betyder kamrat eller jämlike. Här en peer support grupp i kulspel

Stockholms stad öronmärker 1,3 miljoner kronor till den första satsningen i huvudstaden på peer support.

Tio personer ska utbildas till professionella kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin.

Läs mer hos NSPH.