Sociala svårigheter förekommer vid schizofreni, autism och socialfobi och ger svårigheter att umgås med andra.

Det orsakar lidande för de drabbade.

EU-projektet AlterEgo utarbetar en ny rehabiliteringsmetod för sociala svårigheter via människoliknande robotar och avatarer, som bygger på att det går att umgås med något som liknar en själv.

Likheten kan vara till form, beteende eller rörelser.

Avatarer och en människoliknande robot används för att skapa dessa tre likheter i socail interaktion med patienten.

Det här är en ny typ av behandling av sociala svårigheter, men det finns redan socialfärdighetsträning t.ex kursen Ett självständigt liv.

Läs mer hos AlterEgo.