15 minuters kraftig motion per dag gavs i studien

En engelsk studie på nyinsjuknade i psykos visade att motion minskade hallucinationer och vanföreställningar med 27 %.

Hjärnfunktionen förbättrades också och en lätt minskning av kroppsvikten skedde.

Detta är den första studien på nyinsjuknade, men tidigare studier har visat på effekt på de som varit sjuka länge.

De nyinsjuknade fick 107 minuters kraftig motion i 10 veckor. Forskarna säger att motion är antagligen effektivast för de unga och om motionen ges tidigt.

Forskarna hoppas att motion skall kunna minska funktionshinder.

Läs mer hos Yorkshire Evening Post.