Olle Melander

Professor Olle Melander, som nu förstås misstänks vara köpt av Vattenverket. Foto: Christian Andersson 

När du presenterade er forskning före prisutdelningen, lät det som om ett ökat dagligt intag av vanligt vatten skulle kunna förebygga diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Är det så?

– Ja mycket talar för det eftersom vasopressin stimulerar en ökad produktion av kortisol, och höga vasopressinnivåer kan därför ge en Cushingliknande bild med bukfetma, diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vi vet att ökat vattenintag kraftigt minskar kroppens sekretion av vasopressin, och ökat vattenintag hos de cirka 25 procent av befolkningen som har förhöjda vasopressinnivåer är därför en logisk behandling för att minska risken för uppkomst av typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom i denna grupp.

Vi har visat att behandling av försöksdjur med vatten ger radikala positiva effekter men 2017 skall försök göras på 800-1000 personer med förhöjt vasopressin.

Läs mer i Läkartidningen.

3 liter vatten max per dag. Viska:s Överdrivet drickande.