Stefan Einhorn   Simon Kyaga    Martin Schalling alla från Karolinska Institutet

Det är dags att Sverige nu tar del av den internationella utvecklingen och gör en omfattande satsning på att utveckla vård för tidig upptäckt och behandling vid schizofreni.

Både samhället och enskilda har mycket att vinna, ekonomiskt och när det gäller livskvalitet, skriver tre experter.

Läs mer i Svenska Dagbladet. En mycket bra och läsvärd artikel.