Förändringar i viktiga gener kan visa på fyra tidigare okända former av schizofreni enligt en ny studie. De individer som hade förändringar i fyra gener var olika i symptom, IQ och andra sjukdoms drag. 

Troligen 30 % av de med schizofreni kan nu få en mer riktad behandling baserad på förändringar i dessa fyra gener. De fyra generna var alla inblandade i tillväxt och reglering av nerver i hjärnan.

Genen PTPRG gör att kontakten förbättras mellan nerver och genförändringar gav ganska allvarlig psykos och hade inlärningssvårigheter med sämre närminne. Här minnesträning vara bra.

Genen SLC39SA13 skötte zinktransport, som reglerar hur starka nervimpulserna blir. Gav stora kognitiva brister, låg utbildning och starkaste brister i känslor och motivation (negativa symptom det två sista). Här kan tillägg av zink vara bra.

ARMS/KIDINS220 har ett protein, som reglerar nervtillväxt. Gav nedsatt kognitiv förmåga, orsakad av nervcells förluster, men från en hög nivå innan. Här kan neuroprotektiva läkemedel vara bra.

TGM5 stabiliserar proteiner och gav mindre allvarliga symptom, men som barn hade de ofta ADHD. Träning för att öka nervhastigheten kan vara bra här.

Forskarna säger av dessa genetiska förändringar hade 70 % uppstått hos individen. De kan också komma från faderns sperma ju äldre han blir. 25 % av schizofrenin kan ha sådan orsak.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln hos EBioMedicine