På amerikanska psykiatrikernas årsmöte redovisade psykiatern George Petrides om framgång med ECT (elchocker)-behandling, då antipsykotika inte ger effekt.

Effekterna kan vara dramatiska. Clozapine/Leponex har bara effekt hos 30 %, som inte får effekt av andra antipsykotika.

På en studie med 39 patienter gav Clozapine plus ECT effekt hos 70 %, varav 50 % fick symptomreduktion med 40 %. 

7 personer avbröt studien för de kände sig friska. Det negativa var att de som varit sjuka länge inte hade någon familj, som ville ta hand om dem, så de hamnade på sjukhus.

Läs mer hos MD.