En ny studie kopplar högt blodtryck till kognitiva svårigheter vid schizofreni och att behandla högt blodtryck kan kanske förbättra kognitionen.

Även onormala metabola faktorer kunde kopplas till kognitiva brister.

En annan forskare säger att detta måste undersökas ytterligare för att dra säkra slutsatser. 

Läs mer hos Medscape.(medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Läs mer i Schizophrenia Research.

Läs Viska:s Kroppsliga sjukdomar.

Läs Viska:s Dåligt minne och koncentrationsförmåga.