Ett samtal om dagen innebär att heldygnsvårdspatienter varje dag erbjuds ett 30-minuters samtal med en vårdpersonal.

Syftet är att öka patienters delaktighet och ge en bättre struktur åt vården.

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, och Anna Carlsson, enhetschef på avdelning 25 på Norra Stockholms psykiatri, ledde projektet ”Ett samtal om dagen” som nu har införts på flera avdelningar.

Läs mer hos Norra Stockholms Psykiatri.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-10-12 14:34
Citerar Geta:
Att något så enkelt inte har införts tidigare.

Det enkla brukar vara svårast att komma på.
Admin1
#2 Admin1 2017-10-10 20:20
Väldigt bra projekt. Tror att särskilt första psykosen är viktig att diskutera, eftersom psykos är då helt nytt och att få synpunkter om röster och vanföreställningar kan vara värdefullt och göra att de kanske försvinner snabbare. Det blir då en slags verklighetskontakt och man grubblar kanske inte lika mycket över det när man kommer hem. Men även efter inläggning är samtal viktiga, eftersom självmordsrisken är förhöjd då i minst 6 månader. Tror att man i Luleå håller på med just detta.
Geta
#1 Geta 2017-10-10 20:14
Att något så enkelt inte har införts tidigare.

Du har inte rätt att posta kommentarer